Сүхбаатар аймаг

Түмэнцогт сум

27 C

Цаг агаар

2849

Валютын ханш

Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум

Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум

Шинэ мэдээ, мэдээлэл

Бодлогын баримт бичгүүд

Таван жилийн үндсэн чиглэл

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Хөгжлийн хэтийн зорилго

Хөгжлийн хэтийн зорилго

Статистик мэдээлэл

213,000 га

Газар нутаг

46

ААН-н тоо

433,438,300 ₮

Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар

187,785,000 ₮

Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн төсөв

2564

Хүн ам

135,626

Мал сүрэг

Өргөдөл гомдол

Та өөрийн санал хүсэлтээ илгээнэ үү...