Сүхбаатар аймаг

Түмэнцогт сум

27 C

Цаг агаар

2849

Валютын ханш

Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум

Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум

Алсын хараа

Унаган байгаль, түүх соёлоо дээдэлсэн, хүний хөгжил, бизнеёийн орчин бүрдсэн, чинээлэг иргэд бүхий, эдийн засгийн өндөр чадавхитай, хошой Улсын тэргүүний сум болно..