Сүхбаатар аймаг

Түмэнцогт сум

27 C

Цаг агаар

2849

Валютын ханш

Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум

Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум

ГЭРЭЛИЙН ЭНХТУЯА ТАНИЛЦУУЛГА

Ургийн овог: Мантай

Овог, нэр: Гэрэл Энхтуяа

Төрсөн он: 1973.10.22

Төгссөн сургууль:

 • 1991 онд Түмэнцогт сум “ Улсын тэргүүний “ бүрэн дунд сургууль
 • 1992 онд Монгол бичгийн хүрээлэн
 • 1996 онд ХААИС-ийн Эдийн засгийн хүрээлэн
 • 2002 онд Үндэсний Архивын газрын сургалтын төв
 • 2004 онд Олон Улсын Эдийн засаг Бизнесийн дээд сургууль
 • 2008 онд Хангайн бүсийн Улс төрийн боловсролын академи

Эзэмшсэн мэргэжил:

 • Монгол бичгийн бичээч, багш
 • Архив, бичиг хэргийн ажилтан
 • Олон улсын банк санхүүгийн нягтлан бодогч
 • Улс төр, удирдахуйн ухааны дээд боловсролтой

Ажил хөдөлмөрийн замнал:

 • 1993-2004 онд Түмэнцогт сумын ЗДТГ-т Архив бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч
 • 2004-2011 онд Түмэнцогт Ус Дулаан ОНӨҮГ-т нягтлан бодогч
 • 2011-2013 онд Түмэнцогт Хадгаламж банкны эрхлэгч
 • 2013-2014 онд Түмэнцогт Төрийн банкны захирал
 • 2018 -2020 Мөнххаан сумын Төрийн банкны захирал
 • 2020 оны 12 сараас Түмэнцогт сумын Засаг даргаар

Сонгуульт ажил:

 • 2008 онд МАН-ын дэд дарга, 2010 оноос МАН-ын даргаар
 • 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020, 2020 оноос сумын ИТХ-ын төлөөлөгч, 2020 онд Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчөөр анх удаа сонгогдсон.

Гавъяа шагнал:

 • 2007,2011 онд Аймгийн Засаг даргын Баярын бичиг
 • 2008 онд МАСЭХ-ны “ Хүндэт тэмдэг “
 • 2011 онд Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
 • 2012 онд Санхүү банкны тэргүүний ажилтан
 • 2012 онд МАН-ын 90 жил, АХ-ын 90 жил, Аймгийн 70 жилийн ойн медаль,
 • 2011-2012 онд Хадгаламж банкны ”Шилдэг Тооцоны төв “ Шилдэг эрхлэгч “
 • 2013 онд Төрийн банкны “ Шилдэг Тооцооны төв “
 • 2018 онд Төрийн банкны |Мөнххаан ТТ 3-р байр