Сүхбаатар аймаг

Түмэнцогт сум

27 C

Цаг агаар

2849

Валютын ханш

Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум

Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум

Чулууны Эрдэнэзул ТАНИЛЦУУЛГА

Овог, нэр: Чулууны Эрдэнэзул

Төрсөн он: 1981

Төгссөн сургууль:

  • 1988-1998 онд Түмэнцогт сумын 10 жилийг төгссөн
  • 1999-2003 онд ХААИС-ыг мал зүйч, орчуулагч мэргэжилээр суралцаж төгссөн. Бакалавр зэрэгтэй.

Ажил хөдөлмөрийн замнал:

  • 2007-2013 онд Түмэнцогнт ХААН банканд ахлах теллер
  • 2016 онд ПИПЛ ИН НИЙД ОУТББ орон нутаг хариуцсан ажилтан
  • 2017-2019 онд Цам сүрэг ОНӨААТҮГ-н дарга
  • 2021 онд сумын Засаг даргын орлогч даргаар тус тус ажиллаж байна